Category : Tin tức

Hướng dẫn sử dụng thang máy
Hướng dẫn sử dụng thang máy

Mục đích hướng dẫn sử dụng thang máy: Giúp người quản lý toà nhà vận hành thang máy được an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống. Hướng dẫn sử dụng thang máy Vận hành thang máy ở chế độ bình thường: Khi thang máy được vận hành ở…