Hướng dẫn sử dụng thang máy

Hướng dẫn sử dụng thang máy

Mục đích hướng dẫn sử dụng thang máy: Giúp người quản lý toà nhà vận hành thang máy được an toàn và hiệu quả trong mọi tình huống.

Hướng dẫn sử dụng thang máy
Vận hành thang máy ở chế độ bình thường:
Khi thang máy được vận hành ở chế độ bình thường nghĩa là mọi người có thể bấm gọi thang máy và đi tới bất kỳ tầng nào ở đằng ngoài hoặc trong thang máy mà không có sự hạn chế nào.
Ở chế độ này, khi khách đi thang muốn đi lên hoặc đi xuống chỉ cần bấm nút gọi thang ở bên ngoài. Nếu muốn đi lên thì bấm vào nút gọi lên (▲), và nếu muốn đi xuống thì bấm nút gọi xuống (▼), lúc này nút vừa được bấm sẽ hiện sáng, khi nút này đã hiện sáng nghĩa là thang máy đã nhận cuộc gọi và sẽ đáp ứng trong thời gian nhanh nhất không cần bấm lại nhiều lần khi nút đã sáng). Lúc này thang sẽ xuất hiện mũi tên lên hoặc xuống (▲▼), ở bảng hiện thị bên ngoài báo chiều đang chạy của thang.
Khi thang dừng và mở cửa, nút gọi thang lên hoặc xuống sẽ tắt. Nếu nút gọi lên (▲) tắt nghĩa là thang sẽ tiếp tục đi lên, lúc này chỉ những người cần đi lên thì nên vào thang vè nếu nút gọi xuống (▼) tắt thì thang sẽ tiếp tục đi xuống và lúc này chỉ những người đi xuống thì nên vào thang.
Khi đã vào thang, khách đi thang có thể bấm vào nút của số tầng tương ứng mà mình cần đi, lúc này nút bấm sẽ hiện sáng chứng tỏ thang máy đã nhận cuộc gọi và sẽ đáp ứng ở tầng mình đi (không cần bấm đi bấm lại nhiều lần nếu nút cửa số tầng mình cần đi đã hiện sáng).
Khi thang máy đã nhận cuộc gọi thì thang máy sẽ đóng cửa và chạy tới các tầng đã được gọi theo thứ tự tương ứng, trong suốt quá trình thang máy đang đóng cửa, nếu bị một vật gì cản trở thì thiết bị bảo vệ (mắt thần) sẽ tác động và cửa sẽ tự động được mở trở lại. Nếu muốn thang đóng cửa và hoạt động bình thường yêu cầu loại bỏ vật cản khỏi tầm chắn của mắt thần.
Khi khách vào thang máy, nếu thấy thang không chạy và có tiếng còi hú, cửa vẫn mở mặc dù không có bất kỳ vật gì chắn ở trước cửa, đồng thời trong cabin sẽ xuất hiện dòng chữ “Overload” trên bảng hiển thị.Lúc này thang máy đang ở trong tình trạng quá tải, yêu cầu khách ra bớt khỏi cabin khi thấy dòng chữ “Overload” trong thang máy đã mất thì lúc này cửa sẽ tự đóng lại và thang sẽ vận hành bình thường.
Trong thang có thêm 2 nút: đóng cửa nhanh (►◄) và duy trì trạng thái mở cửa (◄►).
+ Chức năng của đóng cửa nhanh (►◄) là để đóng cửa ngya lập tức mà không cnả chở hết thời gian mở cửa .
+ Chức năng của nút (◄►) dùng để duy trì trạng thái mở cửaliên tục và bạn phải ấn và giữ nó.
+ Ngoài ra để tránh phải dùng tay ấn vào nút giữ cửa lâu, chúng ta có thể sử dụng nút”ATT” ở chế độ “On” để duy trì trạng thái này khi cần vận hành thang thì chuyển nút về chế độ “Auto”